NOWOŚĆ - KONCEPCJE 


PRACOWNIA
 


Le 2 Workshop to wyjątkowa pracownia architektoniczna

założona przez architektów Jędrzeja Lewandowskiego i Liliannę Prus-Lewandowską - od 2014 roku absolwentów studiów doktoranckich PŁ.

Doświadczenie Jędrzeja Lewandowskiego zdobyte podczas studiów w Polsce i Szwecji oraz staż w głównej siedzibie firmy Velux
w Danii miały szczególny wpływ na charakter architektury tworzonej przez zespół Le 2 Workshop.
 

W 2008 roku projekty autorstwa Jędrzeja zostały zauważone przez światowe media za sprawą nagród zdobytych w trzech niezależnych edycjach międzynarodowego konkursu architektonicznego organizowanego przez World Architecture Community.
W ciągu trzech lat projekty jego autorstwa zostały opublikowane przez kilkadziesiąt magazynów drukowanych i internetowych
na terenie USA, EU i Chin. Projekty naszych domów dwukrotnie publikował prestiżowy MARK magazine.

Na początku 2011 roku popularny amerykański portal informacyjny Daily Beast (Newsweek) zamieścił projekt Domu Na Wodzie
autorstwa Jędrzeja Lewandowskiego w jednym rankingu z projektem domu Bill'a Gates'a. Projekt ten ukazał się też między innymi na łamach

Hong Kong Oriental Daily News i Newsweek Polska.

W 2011 roku dołączyliśmy do wąskiego grona polskich pracowni architektonicznych,
na które swoją uwagę zwrócił portal World-Architects.com. Bierzemy aktywny udział w warsztatach, wykładach i wystawach.

Le 2 Workshop to oryginalna, pełna pasji i wyrazu architektura.


PROJEKTOWANIENa przestrzeni ostatnich lat dzięki Inwestorom poszukującym oryginalnych rozwiązań estetycznych otrzymaliśmy możliwość

projektowania wyjątkowej architektury. Jesteśmy wdzięczni za powierzenie nam tak odpowiedzialnych zadań i otwarcie cieszymy się
z rezultatów uzyskanych dzięki wspólnej pracy.

Podsumowując dotychczasową działalność projektujemy:


Domy
Budynki wielorodzinne
Budynki użyteczności publicznej
Wnętrza mieszkalne i biurowe
..a od niedawna także efekty gitarowe

Działalność na terenie całego kraju nauczyła nas wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych przed nami zadań.
Pozwoliła nam również wypracować własne metody projektowania we współpracy z zewnętrznymi jednostkami projektowymi,
co niejednokrotnie przyniosło wymierne korzyści finansowe naszym Inwestorom.

Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań o wysokiej wartości estetycznej. Chętnie służymy pomocą w sytuacjach wymagających architektonicznej interwencji. Jesteśmy otwarci na liczne formy kooperacji i pomagamy w podejmowaniu decyzji,
których efekty pozostają widoczne przez dziesiątki lat.

Naszym celem pozostaje tworzenie znakomitej architektury.SZCZEGÓŁOWA OFERTA


Konsultacje


Zapraszamy wszystkich Inwestorów szukających pomocy przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących planowanej budowy -
pomagamy zorganizować proces uzyskania pozwolenia na budowę i dostosować zakres projektu właściwy dla danej inwestycji.
Do skorzystania z naszej pomocy zachęcamy również klientów firm deweloperskich - pomagamy wybrać najkorzystniej usytuowane
mieszkania i lokale, wskazujemy ich mocne i słabe strony oraz możliwości adaptacji pod pożądaną funkcję.

Prace przedprojektowe


Zapewniamy pomoc w zakresie uzyskania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia projektowania. 

Oferujemy:
-uzyskanie map do celów lokalizacyjnych
-sporządzanie map do celów projektowych
-przygotowanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci
-przygotowanie wniosków o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy
-inwentaryzacje / inwentaryzacje zieleni
-badania gruntowo-wodne
-ekspertyzy techniczne
-analizy urbanistyczne
-wybór technologii wznoszenia budynku
-opracowanie programu inwestycji 


Szkic koncepcyjny


Opracowanie architektoniczne wskazujące podstawowe założenia Inwestora w kontekście aktualnych uwarunkowań prawno-przestrzennych danego terenu. Jest to pierwszy etap projektowania i służy określeniu szacunkowej powierzchni i gabarytów obiektu oraz jego lokalizacji na działce. Szkic koncepcyjny pozwala Inwestorom podejmować decyzje o kształcie inwestycji jeszcze przed jej zaprojektowaniem. Stanowi również pierwszą argumentację rysunkową, która może posłużyć we wstępnych rozmowach biznesowych.


Projekt koncepcyjny


Projektujemy architekturę funkcjonalną i ładną - w pracy zawodowej dobra koncepcja architektoniczna jest tym co nas wyróżnia.
Dzięki logicznym, zrozumiałym i ekonomicznym rozwiązaniom charakteryzującym nasze projekty otrzymaliśmy zlecenia na terenie
całej Polski. Wielokrotnie współpracowaliśmy z lokalnymi architektami wspomagając ich naszym doświadczeniem, wyczuciem i wiedzą.

Opracowanie projektu koncepcyjnego zawiera:
-plan zagospodarowania terenu / opcjonalnie w wielu wariantach
-rysunki rzutów, przekrojów i elewacji
-wizualizacje
-trójwymiarowy model udostępniony Inwestorowi w formie pozwalającej na jego łatwe i przystępne oglądanie
-makietę / opcjonalnie

Możemy pochwalić się 100% skutecznością interpretacji oczekiwań Inwestorów - każdorazowo nasze projekty spełniały założenia inwestycyjne i zgadzały się z wizją Zleceniodawców.
Nasze projekty koncepcyjne z założenia opracowywane są tak, aby właściwie interpretować postawione przed nami wymagania i nie zmuszać Inwestorów do niechcianych rozwiązań.

 


NOWOŚĆ!

Oferujemy wykonanie projektów koncepcyjnych, które mogą być podstawą
do dalszego opracowania przez zewnętrzne pracownie projektowe.
 

Rozwiązanie to pozwala Inwestorom otrzymać od nas wyróżniający się projekt architektoniczny,
który następnie zostaje opracowany przez dowolnego projektanta.

Dostosowując się do polskich realiów pozwalamy naszym Inwestorom zaoszczędzić cenny czas i pieniądze. 
Projekt budowlany


Wielobranżowe opracowanie projektowe w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywane jest wyłącznie na podstawie uzgodnionej wcześniej z Inwestorem koncepcji architektonicznej.

Na etapie tym wykonujemy Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Budowlany w zakresie obejmującym:
-projekt architektoniczny budynku
-projekt konstrukcyjny budynku
-projekty branżowe instalacji wewnętrznych w budynku (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna/klimatyzacja/rekuperacja, woda ppoż, elektryka)
-drogi wewnętrzne i miejsca postojowe
-instalacje zewnętrzne na działce (woda, hydranty ppoż, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryka)
-instalacje teletechniczne
-ekspertyzy techniczne
-uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZUDP
-uzgodnienia niezbędnych rzeczoznawców (ppoż, higieniczno-sanitarne, BHP)
-sporządzenie niezbędnych wniosków formalno-prawnych
-złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją techniczną do uzyskania Pozwolenia Na Budowę

Projekt wykonawczy


Wielobranżowe opracowanie projektowe w zakresie obejmującym szczegółowe rozwiązania charakterystyczne dla przyjętych w projekcie budowlanym technologii.

Na etapie tym wykonujemy:
-projekt architektoniczny budynku wraz z zestawieniem detali wykonawczych
-projekt konstrukcji wraz z zestawieniami materiałów
-projekty branżowe instalacji wewnętrznych  (CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna/klimatyzacja/rekuperacja, woda ppoż, elektryka)


Projekt aranżacji wnętrz


Posiadamy doświadczenie w projektowaniu wnętrz biurowych, przestrzeni publicznych, rekreacyjnych i prywatnych.
Nasze projekty zawsze tworzone są z myślą o użytkownikach i przestrzeni, w której będą oni przebywali - przemyślane układy wnętrz są dla nas naturalną konsekwencją wykonania projektu funkcjonalnego i ładnego obiektu. Czujemy przestrzeń i potrafimy nią właściwie operować. 
W zależności od potrzeb Inwestora proponujemy projekty w zakresie koncepcji architektonicznej jak i szczegółowego projektu wykonawczego. Nasze rozwiązania charakteryzuje znajomość materiałów oraz estetyczna wnikliwość przy ich wyborze.


Opracowanie projektowe wykonywane jest w zakresie ustalonym z Inwestorem.PRACUJEMY W ZESPOLEARCHITEKTURA:


Partnerzy:


mgr inż. arch. Jędrzej Lewandowski
mgr inż. arch. Lilianna Prus-Lewandowska LO-0696


Współpraca:

mgr inż. arch. Bartosz Kaciupski


Konsultacje architektoniczne:

mgr inż. arch. Dariusz Markowicz


KONSTRUKCJA:
ANES Zakład Usługowo Projektowy
dr inż. Andrzej Sztandera


HVAC:
ITECH Projektowanie Instalacji Sanitarnych
dr inż. Tomasz Jerominko 


INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Elsko 
mgr inż. Rafał Skowron PRACOWALI Z NAMImgr inż. arch. Karolina Włodarczyk

mgr inż. arch. Hanna Pietras

mgr inż. arch. Michał Kozłowski

mgr inż. arch. Angelika Stano

mgr inż. arch. Agnieszka Marchewka

inż. arch. Natalia Zielińska

inż. arch. Agnieszka Herman

inż. arch. Malwina Kozłowska

inż. arch. Barbara Storczyk

inż. arch. Agnieszka Szukalska

inż. arch. Rafał Skrobiszewski

inż. arch. Katarzyna Drożdżewicz

stud. arch. Monika Malewicz

stud. arch. Michał Bamberski

stud. arch. Mateusz Malinowski

stud. arch. Magda Paruszewska

stud. arch. Adrian Włodarczewski


Le2LJ

Lilianna Prus-Lewandowska / Jędrzej Lewandowski
foto. B. Storczyk


 

 

Zapraszamy do współpracy!
PROJEKTY